Fra selskapet DIMB Consult AS (Org.nr. 917 628 882 MVA) 

tilbys rådgiving, uavhengig kontroll, undervisning og teknologiutvikling rettet mot infrastruktur langs kysten og offshore.