Robotbasert produksjon av bruelementer i stål

08.04.2018

Dette prosjektet innebærer utvikling av robotiserte metoder for produksjon av brulementer i stål. Det er idag svært få norske leverandører som tilbyr produksjon av større bærende stålkonstruksjoner for bruer i Norge. Kleven Verft har i dette prosjektet som mål å utvikle rasjonelle produksjonsmetoder og dermed konkuransedyktige løsninger for stålbruer. DIMB Consult har deltatt med teoretiske studier og anvendelser på ulike flytebroer. Spesielt har Rovdefjordbrua blitt benyttet som testarena for de nyutviklede metodene. Prosjektet støttes gjennom programmet BIA-X fra Norges Forskningsråd (link) og SkatteFUNN (link).