VÅRE TJENESTER

Du kan lese mer om våre aktiviteter under

Konsulenttjenester

I flere tilfeller har vi levert behovsvurderinger, konseptutredninger eller kontantstrømsanalyser. Avhengig av hvilket markedsområde det gjelder, vil vi benytte oss av samarbeidspartnere.

Undervisning

Undervisning innen Marin byggteknikk i utvalgte emner. Morten Bjerkås er ansatt 20% som Professor II ved NTNU.

FoU

Vi deltar aktivt med både faglige bidrag og finansiering i flere FoU samarbeider rettet mot mer effektive kyst og offshore konstruksjoner.

© 2016 Morten Bjerkås, Ellefsens vei 3, 7020 Trondheim
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!