Publikasjoner

Her kan du se litt på ulike prosjektrelaterte publiseringer på TV og i aviser. Videre vises de fleste vitenskapelige publikasjoner jeg har vært med på. Artiklene kan også finnes på min profil på researchgate.net (link).

Utmerkelser

OMAE Best Paper Award - 2010, Polar and Arctic Sciences and Technology Symposium in Shanghai, China. Organized by The American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

Vitenskapelige publikasjoner

De fleste publikasjoner kan lastes ned på www.researchgate.net.

Høyland, KV, Nord, TS, Turner, JD, Hornnes, V., Gedikli, ED, Bjerkås, M.,Hendrikse, H., Hammer, TC, Ziemer, G., Stange, T., Ehlers, S., Braun, M., Willems, T., Fischer, C. (2021),  Fatigue damage from dynamic ice action -The FATICE project, POAC 21, Moscow, Russia. 

Hornnes, V., Høyland, KV, Turner, JD, Gedikli, ED, Bjerkås, M. (2020), Combined distribution of ice thickness and speed based on local measurements at the Norströmsgrund lighthouse 2000-2003, 25th IAHR International Symposium on Ice, Trondheim, Norway.

Gedikli, ED, Bjerkås, M., Høyland, KV, Hornnes, V., Turner, JD (2020), On the ice and wind conditions in the northern part of the Gulf of Bothnia leading ice-induced vibrations, 25th IAHR International Symposium on Ice, Trondheim, Norway.

Bjerkås, M. and Gedikli, ED (2019), A method to find intervals with probability of harsh ice induced vibrations, POAC 2019, Delft, The Netherlands. 

Nord, TS, Samardzija, I., Hendrikse, H., Bjerkås, M., Høyland, KV, Li, H. (2018), Ice-induced vibrations of the Norströmsgrund lighthouse, Cold Regions Science and Technology, Vol 155.

Nord, TS, Kvåle, KA, Petersen, ØW, Bjerkås, M., Lourens, E-M (2017), Operational modal analysis on a lighthouse structure subjected to ice actions, Procedia Engineering, Vol 199, pp. 1014-1019.

Reiso, M., Bjerkås, M., Søreide, TH, Høyland, K., Frydenlund, T., Hasle, M., Furu, T., Bjuhr, J. (2017) Artificial seabed; a mooring concept for crossing long and deep waterways, Structural Engineering International Vol 109.

Bjerkås, M and Nord, TS, (2016), Ice action Swedish lighthouses revisited, IAHR Ice symposium, Ann Arbour, USA.

Li, H, Bjerkås, M, Nord, TS and Høyland, KV (2016), Panel loads and weather conditions at Norströmsgrund lighthouse 2000-2003, IAHR Ice symposium, Ann Arbour, USA.

Bjerkås, M., Alsos, HS and Wåsjø, K. (2014), Estimates of the number of vibration cycles from frequency locked-in ice loads, Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), 2014, San Francisco, USA.

Søreide, TH and Bjerkås, M. (2013), Mooring concept for long floating bridges, Strait Crossings, Bergen, June 2013.

Palmer, AC and Bjerkås, M. (2013), Synchronization of ice loads during a lock-in event, Proceedings of Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC), Helsinki, Finland.

Bjerkås, M., Meese, A. and Alsos, H. (2013), Observations of a full scale lock-in event, International Society of Polar and Ocean Engineers (ISOPE), 2013, Anchorage, Alaska, USA.

Wåsjø, K., Bermudez, J., Bjerkås, M. and Søreide, T. (2013), A novel concept of self installing offshore wind turbine, Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), 2013, Nantes, France.

Bjerkås, M., Lønøy, C. and Gürtner, A. (2013), Ice induced vibrations and Effects of Ice Temperature, International Journal of Offshore and Polar Engineering (IJOPE), Vol. 23, No.1, pp. 1-6.

Wåsjø., K, Bjerkås, M. and Søreide, T. (2012), Steel jackets and monotower foundations for offshore wind turbines, Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), 2012, Rio de Janeiro, Brazil.

Bjerkås, M., Lønøy, C. and Gürtner, A. (2012), Seasonal occurrence of ice induced vibrations of a bottom fixed structure, International Society of Polar and Ocean Engineers (ISOPE), 2012, Rhodos, Greece.

Gürtner, A., Bjerkås, M., Forsberg, J. And Hilding, D. (2010), Numerical modelling of a full scale ice event, IAHR Ice Symposium, Lathi, Finland.

Bjerkås, M., Alsos, H.S, Hval, M., Lange, H. and Holden, O.M. (2010), A Pressure-Moment Capacity Curve for 16-inch Pipe Bends, The International Society of Offshore and Polar Engineers, ISOPE 2010 Bejing, China.

Bjerkås, M., Albrektsen, A. and Gürtner, A, (2010), Static and dynamic ice loads in the light of new design codes, OMAE2010, Shanghai, China, June 2010 (Awarded best paper).

Gürtner, A, Bjerkås, M., Kuenlein, W., Jochmann, P., Konuk, I. (2009), Numerical Simulation of Ice Action to a lighthouse, OMAE2009-80164, Honolulu, Hawaii, USA, June 2009.

Bjerkås, M. (2007), Review of measured full scale ice loads to fixed structures, Offshore Mechanics and Arctic Engineering Conference, OMAE2007-29048, presented at Offshore Mechanics and Arctic Engineering conference, San Diego, USA, June 2007.

Bjerkås, M. (2006), Ice actions on offshore structures - with applications of continuous wavelet transforms on ice load signals, PhD thesis, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 176 p.

Bjerkås, M., Skiple, A. and Røe, O.I. (2006), Applications of continuous wavelet transforms on ice load signals, Engineering Structures Vol. 29, pp. 1450-1456.

Bjerkås, M. (2006), Wavelet transforms and ice actions on structures, Cold Regions Science and Technology, Vol 44, pp. 159-169.

Bjerkås, M. and Skiple, A. (2005), Occurrence of continuous and intermittent crushing during icestructure interaction, In proceedings of the 18'th conference on port and ocean engineering under arctic conditions (POAC'05), June 2005, Potsdam, NY, USA, Vol 3, pp. 1131-1140.

Bjerkås, M. (2004), Global design ice loads' dependence on failure mode, International Journal of Offshore and Polar Engineers, Vol 14, No. 3, pp. 189-195.

Bonnemaire, B. and Bjerkås, M. (2004), Ice ridge - structure interaction, Part I: Geometry and failure modes of ice ridges, Submitted to the IAHR'04 Ice Symposium, Saint Petersburg, Russian Federation June 2004, Vol 1, pp. 123-130.

Bjerkås, M. and Bonnemaire, B. (2004), Ice ridge - structure interaction Part II: Loads from ice ridges, Submittet to the IAHR'04 Ice Symposium, Saint Petersburg, Russian Federation June 2004, Vol 1, pp. 122-129.

Høyland, K.V., Bjerkås, M. and Vernyayev, S. (2004), Mechanical properties of ice ridges and level ice, in-situ and laboratory testing, Submitted to the IAHR'04 Ice Symposium, Saint Petersburg, Russian Federation, June 2004. Vol 1, pp. 69-75.

Løset, S., Bonnemaire, B. and Bjerkås, M. (2003), Proceedings of the 17'th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC), Norwegian University of Science and Technology (NTNU),Vol. 1+2.

Bjerkås, M., Moslet, P.O., Jochmann, P. and Løset, S. (2003), Global ice loads on the lighthouse Norströmsgrund in the winter 2001, International conference on port and ocean engineering under arctic conditions (POAC'03), June 2003, Trondheim, Norway, Vol 2, pp. 829-838.

Aviser

Loftesnes brui - Artikkel om ferdigstilling av Loftesnes brui i Sogndal. Jeg var sterkt delaktig i de tidlige prosjektfasene frem til og med teknisk delgodkjenning av denne konstruksjonen.

Rovdefjordsambandet- Omtale av muligheter for å bygge verdens første neddykkede rørbru

Rotvollhaugen bru kollaps - Jeg ledet det interne granskingsarbeidet etter den fatale ulykken på Rotvollhaugen bru i 2013. 

Perkolo bru - Jeg ledet det interne granskingsarbeidet etter kollaps av Perkolo bru.

Lange fjordkryssinger - Artikkel etter tildeling av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd

Offshore vind turbiner - Omtale av testing i hav bassenget hos SINTEF Marintek

© 2016 Morten Bjerkås, Ellefsens vei 3, 7020 Trondheim
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!